Reglement

 

Het deelnemen aan dit toernooi is op eigen risico.

De wedstrijden worden gespeeld volgens de regelementen en bepalingen van de KNVB, aangepast aan SCHOOLVOETBAL.

De speelduur voor alle groepen is: 1 x 20 minuten. Er is dus geen rust en er wordt niet van speelhelft gewisseld. (Bij erg harde wind wordt er wel gewisseld. De toernooicommissie beslist of het nodig is.)

De groepen A, B, M en D spelen op een kwart veld. De teams van deze groepen bestaan uit 6 spelers. De groepen C en E spelen op een half veld. De teams van deze groepen bestaan uit 8 spelers.

Als een team 5 minuten na het aanvangstijdstip nog niet aanwezig is, kan de wedstrijd verloren worden verklaard met 2- 0.

Het wisselen van spelers tijdens de wedstrijd is toegestaan tot maximaal 5 spelers(inclusief de keeper) en moet aan de scheidsrechter gemeld worden.

Er mogen alleen spelers worden opgesteld die op het inschrijfformulier van het team voorkomen. Zonder overleg met het wedstrijdsecretariaat mogen geen spelers van andere elftallen worden opgesteld. Bij overtreding van deze regel wordt de wedstrijd met 2 – 0 verloren verklaard.

Als in een poule 2 of meer teams eindigen met een gelijk aantal punten, dan beslist het doelsaldo. Als ook het doelsaldo gelijk is, nemen 5 verschillende spelers volgens het ABAB principe een strafschop. Indien nodig gaat men door, met van ieder team een speler, tot een beslissing is gevallen.

Bij wedstrijden na de poulewedstrijden moet een beslissing vallen. Bij gelijke eindstand worden er strafschoppen genomen, door 5 verschillende spelers volgens het ABAB principe. Indien nodig gaat men door, met van ieder team een speler, tot een beslissing is gevallen.

Door het wedstrijdsecretariaat wordt voor iedere wedstrijd centraal een eindsein gegeven. Er is dus geen beginsein.

Tegen beslissingen van scheidsrechters is geen protest mogelijk.

De toernooileiding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen. Geef daarom waardevolle voorwerpen(zoals horloge, geld en dergelijke) af aan je leider of leidster.

Ieder team dient er voor te zorgen dat de velden en de kleedkamers schoon blijven.

Bij het wedstrijdsecretariaat staan de te winnen prijzen

Mocht het toernooi (door omstandigheden) geen doorgang vinden, dan ontvangt u (indien mogelijk) daarvan tijdig bericht. (Zie ook onze website)
In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelregels 6 tegen 6

 

 

Spelregels 8 tegen 8